Aktuálně nabízené služby

31.03.2020

Jak v momentální situaci fungujeme? Jaké služby jsme schopni Vám poskytnout? Jak postupovat, pokud máte zájem o naše služby?

  • Aktuálně nabízené služby
    Aktuálně nabízené služby

Základní otázky v době karantény

Věříme, že máte jistě mnoho otázek, na které ale bohužel nikde nemůžete dohledat odpovědi. Proto dnes chceme formou tohoto příspěvku co nejvíce přiblížit chod firmy v této obtížné sitaci!

 

Jak momentálně fungujeme?

Jelikož je všeobecný faktem, že v momentální siuaci, která nastala je jedním z nejdůležitějších bodů hygiena, která úzce souvisí s úklidem, rozhodli jsme se, že budeme i nadále fungovat, ačkoliv v omezeném provozu a s přísnými pravidly.

Naše zaměstnance samozřejmě chceme co nejvíce ochránit, proto jedním z hlavních pravidel, která máme stanovená, je absence cizích osob v objektu v době úklidu. Zakládáme si na tom, že především takto jsme nejlépe schopni ochránit zákazníky i naše zaměstnance. Všichni zaměstnanci samozřejmě používají roušky, rukavice a dezinfekční prostředky.

Jaké služby jsme schopni nabídnout?

Momentálně se soustředíme především, jak jsme již zmínili, na prostory a objekty, ve kterých se v době úklidu nepohybují žádné osoby. Jedná se tak o společné prostory SVJ, zde provádíme především pravidelné úklidy, generální úklidy a dezinfekční úklidy. Dále pak se zaměřujeme na novostavby nebo přestavěné/zrekonstruované prostory,  kde opět provádíme generální a dezinfekční úklidy. 

Bohužel jsme ale nuceni odmítnout provádět úklidy v domácnostech, či v prostorech s přítomností jiných osob. 

 

Jak postupovat při zájmu o úklidové služby?

V případě, že máte zájem o provedení úklidových služeb od naší firmy, neváhejte nás kontaktovat formou:
Pevně doufáme, že jsme byli schopni zodpovědět alespoň základní otázky a tento článek vám pomohl!