Pravidelný úklid firem, podniků v Plzni

IMAGE:

Provádíme pravidelný úklid

Tento úklid je prováděn na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky. Zákazník si určuje rozsah, způsob, četnost a dobu provádění. Práce jsou vykonávány prověřenými a vyzkoušenými pracovníky, kteří jsou v pracovně právním vztahu s naší firmou a předkládají výpis z rejstříku trestů. Pracovníci jsou vybaveni úklidovými pomůckami, prostředky a stroji a nosí firemní oblečení. Naše firma má uzavřené pojištění pro případ, že naši pracovníci způsobí škody na majetku zákazníka. Provádění a kvalita úklidu je pravidelně kontrolována určeným dispečerem firmy, který koordinuje s odpovědnou osobou zákazníka jakékoli záležitosti plynoucí z vykonávání tohoto typu úklidu.

Náplní pravidelného úklidu je nejčastěji

  • zametání, vytírání, luxování podlahových krytin
  • udržování čistoty sociální zařízení – čištění zařizovacích předmětů, obkladů atd.
  • udržování čistoty kuchyněk a jídelen
  • vynášení a třídění odpadů
  • utírání prachu na volných a dostupných plochách
  • základní údržba čistoty dveří a prosklení
  • dodávka,doplňování a obměna hygienických prostředků – papírové utěrky, toaletní papíry, deodoranty atd.
  • možné jsou další doplňkové služby - např. mytí nádobí, zalévání květin, obsluha myčky nádobí atd.

Pro stanovení ceny za pravidelný úklid je určující vždy četnost, způsob a náročnost na úklid daných prostorů. Chcete vědět více? Využijte rychlou poptávku!